GE OSS DINA ÖNSKEMÅL

Land där du vill segla

Eventuellt område

Datum från:

Datum till:

Antal personer:

Antal kabiner:

Önskemål om båtstorlek:

Extra önskemål:

Önskar skeppare:
 Ja Nej

Önskar transfer:
 Ja Nej

För- & Efternamn:

Din epostadress:

TORAH MARINE AB

Ekallén 20
132 46 Saltsjö-Boo

Telefon: +46 70 210 3000
E-post: info@torahmarine.se

Organisationsnummer: 556870-2210